De zorgpraktijk wordt steeds complexer, je moet als medewerker heel wat in huis hebben!

Wat kan de 'zorgmedewerker nieuwe stijl' ?

 

Werken aan professionele ontwikkeling?

Het ZorgendoejeZo model biedt houvast

Model Zorgen doe je ZO Model Beweeg jij mee

ZorgendoejeZo geeft tips om je staande te houden in een steeds veranderende werkomgeving.

Cloud-iconDownload hier

 

Dit laten cursisten aan ons weten:

Agnes nam deel aan een reflectiekring van ZorgendoejeZo

Zelfreflectie, hoe sta ik zelf in het leven en in mijn werk. Zeer verrijkend en de moeite waard om bij stil te staan.

Agnes Kuipers
medewerker nachtdienst

"Een krachtige professional sterkt de cliënt"
ZorgendoejeZo!

- Is de organisatievisie onvoldoende zichtbaar in de dagelijks zorgpraktijk?
- Verloopt de onderlinge communicatie en/of samenwerking anders dan gewenst?
- Komen verantwoordelijkheden lager in de organisatie te liggen?
- Wordt het tijd om te werken aan deskundigheidsbevordering?
- Hebben medewerkers het gevoel chronisch te kort te schieten?
- Is er al veel geïnvesteerd maar beklijft het niet op de werkvloer?

"ZorgendoejeZo" professionaliseert medewerkers in de ouderenzorg. We zijn er voor zorgmedewerkers, ondersteunende diensten, leidinggevenden en management. Wij zijn experts in het vertalen van actuele ontwikkelingen in de zorgsector naar de dagelijkse praktijk.

"ZorgendoejeZo" vindt het belangrijk dat de onderdelen die getraind worden van blijvende waarde zijn. Zonde om naar een training te gaan en later weer gewoon 'tot de orde van de dag' over te gaan. Daarom biedt ZorgendoejeZo ondersteuning bij het toepassen van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Lees hier verder over professioneel zorgen

Bij ZorgendoejeZo zijn we gericht op
leren door te doen en te ervaren.

Meer weten? Klik hier

'Vertel het me en ik vergeet het,
laat het me zien en ik zal het onthouden,
laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.'

Confucius