Zorgen met aandacht en verbindingverbinding in team en ouderenzorg Zorgen doe je ZO

Zorgen voor een ander heeft alles met aandacht en verbinding te maken; oprechte aandacht geven aan cliënten en diens naasten binnen een professioneel kader. Belevingsgerichte zorg biedt hier handvatten voor in de praktijk. De professional beschikt over communicatieve vaardigheden om een relatie op te bouwen met de cliënt en de cliënt op een belevingsgerichte manier te benaderen. Hierbij zijn de behoeften en wensen van de cliënt uitgangspunt zijn voor het handelen.

Zorgen vanuit een bepaald deskundigheidsniveau

Zorgen is een vak dat de nodige kennis en kunde behoeft. Het bijhouden van de vakinhoud en de hedendaagse ontwikkelingen is noodzakelijk om kwalitatief goede zorg te verlenen. De medewerker in de zorg moet deze kennis en kunde in de dagelijkse praktijk flexibel en cliëntgericht kunnen toepassen.

Zorgen voor jezelf/kennen van jezelf 

Een krachtige professional heeft aandacht voor de eigen ervaringswereld. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: Ken je jezelf? Zorg je goed voor jezelf? Waar zit je kracht en hoe zet je deze in? Wanneer word je geraakt en hoe ga je daar mee om?

Zorgen doe je samen!verbinding met mensen Zorgen doe je ZO

Als team wil je kwaliteit leveren, gericht op de wensen, vragen en behoeften van de cliënt. Het afstemmingsproces rondom de cliënt is hierbij van groot belang. Samenwerken is een kunst; de kunst om elkaar te versterken en samen beter te worden.
Samenwerken doe je niet alleen met collega's. Zeker door de huidige ontwikkelingen moet de professional ook goed kunnen afstemmen op en samenwerken met de cliënt zelf en het netwerk van de cliënt. De professional weet, indien nodig, het netwerk zo te stimuleren en te faciliteren dat de cliënt zo goed mogelijk kan blijven functioneren.

Zorgen vanuit een visie

De organisatievisie geeft richting aan het dagelijks handelen van de professional. De professional kent de visie en weet deze in de praktijk toe te passen.

 

Werken aan professionele ontwikkeling?
Het ZorgendoejeZo model geeft richting.

Bekijk hier het door ons ontwikkelde model.
Model van Zorgen doe je ZO in zijn geheel

 

Copyright © Niets van deze website mag zonder toestemming overgenomen worden.
Het model is niet rechtenvrij en behoort toe aan Zorgen doe je Zo, 2015-heden.