Model van Zorgen doe je ZO in zijn geheelHet ZorgendoejeZo model geeft richting

De zorgpraktijk wordt steeds complexer, je moet als zorgmedewerker heel wat in huis hebben. ZorgendoejeZo werkt aan professionele ontwikkeling van zorgmedewerkers om zich te ontwikkelen tot een 'zorgmedewerker nieuwe stijl'.

Zorgendoejezo onderscheidt daarbij drie gebieden.

Elk gebied heeft aandacht nodig bij trainen, coachen en begeleiden van professionals.

 • Zorgen doe je : Voor de ander
 • Zorgen doe je : Samen
 • Zorgen doe je : Voor jezelf
Copyright © Het model is niet rechtenvrij en behoort toe aan ZorgendoejeZo, 2015-heden.

 

Zorgen doe je voor jezelf

De professional wordt uitgedaagd naar zichzelf te kijken en zich af te vragen wie ben ik, wat weet ik, wat doe ik, waarom doe ik het, hoe doe ik het en wat heb ik nodig. Vanuit deze bewustwording wordt er gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling.

Mogelijke thema’s:Het Model ZorgendoejeZO jezelf

 

 • Inzicht in de eigen (verbale en non-verbale) manier van communiceren
 • (Her)kennen van eigen grenzen
 • Eigen kracht en kwaliteiten leren kennen en benutten
 • Het nemen van verantwoordelijkheid
 • Omgaan met werkdruk en stresssituaties
 • Reflecteren

 

De zorgmedewerker nieuw stijl staat stevig in de schoenen en kan flexibel omgaan met en inspelen op de voortdurend veranderende omstandigheden.

ZorgendoejeZo kan ook individuele coaching trajecten verzorgen.

 


 

Zorgen doe je voor de ander

De professional verdiept zich in de aspecten die te maken hebben met ouder worden, ziekte, afhankelijkheid, rouw en verliesverwerking. Vanuit deze bewustwording leert de professional af te stemmen op de cliënt en diens familie/netwerk.

Mogelijke thema’s:Het Model ZorgendoejeZO de ander

 

 • Vraaggericht werken of persoonsgerichte zorg
 • Belevingsgericht werken
 • Het versterken van eigen regie en autonomie
 • Moeilijk hanteerbaar gedrag
 • Omgaan met agressie
 • Kennis van dementiële beelden
 • Luister- en gespreksvaardigheden
 • Familieparticipatie

 

De 'zorgmedewerker nieuwe stijl' is gericht op het welbevinden van de cliënt en kan in het gesprek met de cliënt en diens naasten komen tot zorg die past bij de wens en behoefte van de cliënt.


Zorgen doe je samen

De professionals onderzoeken de manier van samenwerken en communiceren binnen het team.

Mogelijke thema’s:Het Model ZorgendoejeZO samen

 

 • Teambuilding
 • Het zelfsturend vermogen van het team
 • Vormgeven van de verschillende overlegvormen (werkoverleg en cliëntenbespreking)
 • Elkaar voeden en van elkaar leren (intervisie en feedback)
 • Samenwerken met familie en vrijwilligers

De 'zorgmedewerker nieuwe stijl' is in staat de zorg gezamenlijk met de betrokken anderen vorm te geven.

ZorgendoejeZo kan teams begeleiden bij het vertalen van de organisatievisie naar concreet gedrag op de werkvloer.